Βασικές Θεματικές Ενότητες

 • Λειτουργικά Συστήματα - Operating Systems

  Βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών υπολογιστών

  •  Υλικό (Hardware) – Λογισμικό (Software).
  •  Διάκριση μεταξύ των:
  •  Λογισμικό των εφαρμογών (applications) και Λογισμικό του συστήματος (operating systems).
  •  Κατηγορίες υπολογιστών (Laptop, Desktop PC, Netbook, Tablet κ.ά.).
  •  Κύρια μέρη του υπολογιστή:
  •  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Περιφερειακές Συσκευές, Συσκευές Εισόδου/Εξόδου, Συσκευές αποθήκευσης, Σύστημα μνήμης του υπολογιστή (εγκατάσταση μιας εξωτερικής συσκευής όπως Εκτυπωτής, Scanner, Web Camera, Εξωτερικός σκληρός δίσκος κ.ά.), Προγράμματα Οδήγησης Συσκευών.

  Γνωριμία με τα λειτουργικά συστήματα

  Windows 8.1, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.10 Yosemite.

  Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για κάθε ένα από τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα. Διαχείριση παραθύρων και εφαρμογών, αρχείων και φακέλων, ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου (ρυθμίσεις συστήματος, διαχείριση χρηστών και δημιουργία λογαριασμών,εγκατάσταση και απεγκατάσταση συσκευών και εφαρμογών και παραμετροποίηση τους, επαναφορά του συστήματος κ.ά.). Βοηθητικά προγράμματα, Αναζήτηση αρχείων και φακέλων, Συμπίεση και εξαγωγή αρχείων, Αντίγραφα ασφαλείας, Διαμόρφωση και ανασυγκρότηση δίσκου, Ιοί υπολογιστών και αντιμετώπιση.

 • Εφαρμογές Γραφείου - Desktop Applications

  Microsoft Office:

  Επεξεργασία Κειμένου: Word 2013

  Υπολογιστικά Φύλλα: Excel 2013

  Παρουσιάσεις: PowerPoint 2013

  Βάσεις Δεδομένων: Access 2013

   

  OpenOffice.org:

  Επεξεργασία Κειμένου: Writer

  Υπολογιστικά Φύλλα: Calc

  Παρουσιάσεις: Impress

  Βάσεις Δεδομένων: Base

  Σχεδίαση Εικόνων: Draw

  Δημιουργία Μαθηματικών Παραστάσεων: Math

   

  iWork:

  Επεξεργασία Κειμένου:Pages

  Υπολογιστικά Φύλλα:Numbers

  Παρουσιάσεις:Keynote

 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Διαδικτύου - Internet

  Δίκτυα υπολογιστών LAN, WAN και Διαδίκτυο

  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ιοί υπολογιστών (κατηγορίες: viruses, worms, trojan horses κλπ) και τρόποι αντιμετώπισης, τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, λήψη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ενημέρωση εφαρμογής Antivirus (AVG, AVAST) από το Διαδίκτυο (Internet) και σάρωση του σκληρού δίσκου για ιούς.

  Βασικές Λειτουργίες και περιβάλλον φυλλομετρητή Web Browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome). Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και Αναζήτηση πληροφοριών (Google, Yahoo)

  •  Βασικές έννοιες και περιβάλλον εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook, Thunderbird, Mail Mac OS X)
  • • Ηλεκτρονικές αγορές (eBay, AMAZON, e-shops)
  • • Τεχνολογίες Web 2.0 (Blogs, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube)
  • • Instant Messaging και εφαρμογές VoIP ( Skype)
  •  p2p συστήματα ανταλλαγής αρχείων (uTorrent, Limewire)
  • • Παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω Η/Υ, Google Earth, Google Maps, Google Street View, Google Translate

   

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates