Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών


Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του εργαστηρίου μας, ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την πραγματική αξία των λειτουργικών συστημάτων και των πιο διαδεδομένων εφαρμογών, καθώς και την τεράστια χρησιμότητα του διαδικτύου το οποίο για πάρα πολλούς αποτελεί πλέον επαγγελματική καθημερινότητα. Ακόμη, θα μάθει πως να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει στα πλαίσια της εργασίας του με τη χρήση υπολογιστή και να μπορεί να προσαρμόζει τον υπολογιστή στα μέτρα που εκείνος επιθυμεί προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Στα εργαστήριά μας, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις και με βάση την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δημιουργήσαμε ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται συνεχώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα δεδομένα της εποχής και κυρίως στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, προωθώντας έτσι την εξατομικευμένη μάθηση.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτηρίου μας χωρίζεται σε ομάδες ενοτήτων μέσα από τις οποίες μπορεί ο μαθητής να επιλέξει την ομάδα που τον ενδιαφέρει.

 

 • 1ο Έτος

 • 2ο Έτος

         
           Το δεύτερο έτος φοίτησης οδηγεί στην πιστοποίηση για την ενότητα:

                 - Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων (Windows)

 • 3ο Έτος

  Το τρίτο έτος φοίτησης οδηγεί στην πιστοποίηση για τις ενότητες:

                  Επεξεργασία Κειμένου (Word)
                   - Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Internet)

 • 4ο Έτος

  Το τέταρτο έτος φοίτησης οδηγεί στην πιστοποίηση για τις ενότητες:

                 Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
                 - Παρουσιάσεις (PowerPoint)

 • 5ο Έτος

           Το πέμπτο έτος φοίτησης οδηγεί στην πιστοποίηση για την ενότητα:

                  - Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Access)

 • Advanced Level Courses

  Μετά το 5ο έτος φοίτησης:

  • Εφαρμογές Γραφείου (τα μαθήματα οδηγούν στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις προχωρημένου επιπέδου με βάση τους συνεργαζόμενους φορείς)
  • Επεξεργασία Εικόνας και Ψηφιακού Βίντεο
  • WebDesign
  • Προχωρημένα θέματα σχεδίασης μέσω υπολογιστή CAD/CAM
  • Μαθήματα για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
   • Εξ' ολοκλήρου διδασκαλία ή/και ενίσχυση του γνωστικού αντικειμένου.
   • Βοήθεια και καθοδήγηση στην πτυχιακή ή στην διπλωματική διατριβή.
   • Βοήθεια σε εργασίες μαθημάτων.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates