Πιστοποιητικό στην Ανάπτυξη Ιστοχώρων με το Expression Web 4

Τι είναι το Vellum Certificate In Web Authoring Microsoft with Expresion Web 4

Η τεχνολογία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει τη δυνατότητα με προηγμένα λογισμικά και το Διαδίκτυο να αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο πρόσβασής μας στη γνώση. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές πλατφόρμες στις οποίες μπορεί να βασιστεί κανείς για τη δημιουργία ενός Web Services. Από τη μεριά της Microsoft, οι έτοιμες λύσεις που δίνει το περιβάλλον Visual Studio Expression Web έχουν προσελκύσει πολλούς προγραμματιστές για να δημιουργούν τέτοιες υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate Web Authoring with Microsoft expresions web studio 4

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε προγραμματιστές, σχεδιαστές και γενικά οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δημιουργήσει στατικές ιστοσελίδες. Απαιτείται βασική γνώση των τεχνολογιών Internet.

Οι ενότητες για το Πιστοποιητικό στην Ανάπτυξη ιστοχώρων με το Expression web studio 4 είναι οι παρακάτω:

  • Web Authoring με χρήση expression web studio 4

Ο υποψήφιος καλείται να σχεδιάσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα μια ιστοσελίδα (15 ερωτήσεις). Το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η εισαγωγή στη δημιουργία στατικών web sites χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Expression Web. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να υλοποιήσουν ιστοσελίδες που υπακούουν στα καθορισμένα πρότυπα του web.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates