Πιστοποιητικό Στη Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

Τι είναι το Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash;

Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη μερική αυτοματοποίηση της διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της μάθησης. Η τεχνολογία αυτή προσφέρεται για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος με την προσθήκη ήχου και κινούμενης εικόνας επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash;

Το Vellum Certificate in Multimedia Authoring with Adobe Flash είναι σχεδιασμένο και προορίζεται για χρήστες που δεν γνωρίζουν Flash και χρειάζονται τις βασικές γνώσεις σχεδίασης και εφαρμογής πολυμέσων με Flash.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Πιστοποιητικό στη Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash είναι οι παρακάτω:

  • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

Η αξιολόγηση του Vellum Certificate in Multimedia Authoring with Adobe Flash αφορά την επίλυση 2 θεμάτων από επιλογή 3 θεμάτων. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 120 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας είναι το 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος. 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certificate in Multimedia Authoring with Adobe Flash αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να διαχειρίζεται έργα πολυμέσων αποτελεσματικά σε ρεαλιστικές, πρακτικές καταστάσεις, σχετικές με το χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates