Πιστοποιητικό Γραφιστικής

Τι είναι το Certification in Graphic Design της Vellum;

Είναι ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό γνώσης των βασικών αρχών της Γραφιστικής και της Τυπογραφίας καθώς και των δεξιοτήτων χρήσης κορυφαίων σχεδιαστικών εφαρμογών όπως το Adobe Illustrator, το Adobe Photoshop και το CorelDRAW. Η κτήση του διασφαλίζει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να ψηφιοποιήσει, επεξεργαστεί και να διαχειριστεί ψηφιακές εικόνες για διαφορετικές περιπτώσεις π.χ. διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, περιοδικά, κλπ.

Σε  ποιους  απευθύνεται το Certification in Graphic Design της Vellum;

Το Πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευμένη αξιολόγηση:

  • νεοεισερχομένων στον κλάδο της γραφιστικής.
  • όσων ήδη ασχολούνται επαγγελματικά με την επεξεργασία εικόνας, τη σχεδίαση και παραγωγή εντύπων για παρουσιάσεις ή διαφημίσεις και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα δημοφιλέστερα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας.
  • ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της Γραφιστικής
  • όσων ασχολούνται ερασιτεχνικά με την επεξεργασία εικόνας και θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Για να συμμετέχει ένα υποψήφιος στις εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο από τα Εξεταστικά Κέντρα της Vellum και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση συμμετοχής. Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τις απαραίτητες, για την κτήση του πιστοποιητικού δεξιότητες, τότε δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μαθημάτων για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Ενότητες Πιστοποιητικού

Το Certification in Graphic Design της Vellum περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Αρχές Γραφιστικής και Τυπογραφίας (θεωρητική ενότητα)
  • Χρήση γραφιστικών προγραμμάτων (πρακτική ενότητα)

Η κτήση του πιστοποιητικού προϋποθέτει συμμετοχή του υποψηφίου και στα δύο τμήματα της εξεταστικής διαδικασίας και την επιμέρους επιτυχία του σε κάθε ένα από αυτά (θεωρητικό και πρακτικό πεδίο).

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates