Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών Διαδικτύου με τη Χρήση PHP,MySQL,CSS

Τι είναι το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS;

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS δημιουργήθηκε σε συνεργασία με Leaders στο χώρο της πληροφορικής για να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ενός σύγχρονου προγραμματιστή διαδικτυακών εφαρμογών. Το σχήμα πιστοποίησης έχει ως βάση την εμπειρία της Vellum Global Educational Services σε θέματα πιστοποίησης γνώσεων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS είναι σχεδιασμένο για όσους γνωρίζουν τουλάχιστον στατικό προγραμματισμό ιστοσελίδων με HTML ή  JavaScript, είναι κατάλληλο για φοιτητές, προγραμματιστές και αναλυτές διαδικτυακών εφαρμογών.

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS της Vellum περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων PHP CSS MYSQL
  • Ανάπτυξη Web εφαρμογών PHP CSS MYSQL

Ο υποψήφιος καλείται να σχεδιάσει μια ιστοσελίδα και να αναπτύξει 2 (δυο) προγράμματα με δικαίωμα επιλογής από μια λίστα 2 θεμάτων. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 90’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certified Web Developer using PHP,MySQL & CSS αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοεί, αναλύει και προγραμματίζει κώδικα PHP και να είναι σε θέση να εφαρμόζει και συνδυάζει τις γνώσεις αυτές με άλλες διαδικτυακές εφαρμογές. Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates