Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Τι είναι το Vellum Certified E-Commerce Application Developer;

Με τον όρο E-Commerce ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή Ηλεκτρονικό Επιχειρείν εννοούμε όλες τις μορφές επιχειρηματικών και επιχειρησιακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο. Οι συναλλαγές αυτές καλύπτουν πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως Ηλεκτρονική εκπαίδευση, πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε πελάτες (B2C: Business to Customer), από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (B2B: Business to Business), online  διαφημίσεις και γενικά οποιαδήποτε διαδικτυακή μορφή επικοινωνίας.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate of E-Commerce Application Developer;

Το Vellum Certificate of E-Commerce Application Developer είναι σχεδιασμένο για όσους ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών και επιθυμούν να δημιουργήσουν πετυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι κατάλληλο για φοιτητές, προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το Ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certificate of E-Commerce Application Developer αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοήσει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης εμπορικών δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών. Επίσης θα ζητηθούν η αξιολόγηση δικτυακών τόπων και οι ενέργειες βελτιστοποίησης τους, η ανάλυση και οι πρακτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η ενότητα που εξετάζει το Vellum Certificate of E-Commerce Application Developer είναι η παρακάτω:

  • Ανάπτυξη e-shop με Joomla

Η πρακτική αξιολόγηση του Certificate of E-Commerce Application Developer που αφορά  στην επίλυση case studies είναι σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 2 ώρες κάτω από επιβλεπόμενες συνθήκες. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να κατασκευάσουν 1 εφαρμογή ηλεκτρονικού επιχειρείν (θα έχουν δικαίωμα επιλογής από λίστα 2 θεμάτων). Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 120’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.  

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates