Πιστοποιημένος Ειδικός στο 3D Animation

Τι είναι το Vellum Certified 3D Animation Specialist;

Το 3D animation έχει την δυνατότητα ανάπτυξης μίας απεικόνισης από 2D σχέδιο είτε από φωτογραφία ή από καρέ video, σε τρισδιάστατη επιφάνεια του αντικειμένου μέσω εξειδικευμένης γνώσης που σας διδάσκετε. Το 3DS Max Design επιτρέπει σε αρχιτέκτονες , σχεδιαστές και ειδικούς του τομέα των φωτορεαλιστικών αποδόσεων να επικοινωνήσουν πλήρως τις ιδέες τους είτε αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο είτε σε τελική μορφή.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified 3D Animation Specialist;

Το Vellum Certified 3D Animation Specialist είναι σχεδιασμένο και προορίζεται για χρήστες που δεν γνωρίζουν 3D σχεδιασμό και χρειάζονται τις βασικές γνώσεις σχεδίασης και εφαρμογής φωτισμών και υλικών. Είναι κατάλληλο για αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και ειδικούς του τομέα των φωτορεαλιστικών αποδόσεων να επικοινωνήσουν πλήρως τις ιδέες τους είτε αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο είτε σε τελική μορφή.

 

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Vellum Certified 3D Animation Specialist είναι:

  • Τρισδιάστατη σχεδίαση (3D) με animation

Ο υποψήφιος καλείται να σχεδιάσει 3D animation, να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την τρισδιάστατη σχεδίαση με animation, και να αναπτύξει στην πλατφόρμα 3D studio max (δύο) προγράμματα με δικαίωμα επιλογής από μια λίστα 3 θεμάτων. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 90’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certified 3D Animation Specialist αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να διαχειρίζεται έργα πληροφορικής αποτελεσματικά σε ρεαλιστικές, πρακτικές καταστάσεις, σχετικές με το χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates