Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Τι είναι το Vellum Certified GIS User;

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) γνωστά ευρέως και ως G.I.S. (Geographic Information Systems), είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Ο Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων από τη Vellum κατέχει τις βασικές αρχές της γεωπληροφορικής επιστήμης αλλά και των εργαλείων της.

 
Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified GIS User;

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε:

  • άτομα τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • όσους επιζητούν την επικύρωση των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση χωρικών δεδομένων μέσω σχετικών λογισμικών

Σκοπός του Vellum Certified GIS User:

  • Να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της γεωπληροφορικής επιστήμης και των εργαλείων της
  • Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διαδεδομένα λογισμικά σε ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης (case studies).
  • Να γνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες που έχει ένα από τα δημοφιλέστερα λογισμικά, το ArcGIS.

 

Εξεταζόμενες ενότητες:

Το Vellum Certified GIS User περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Συλλογή και οργάνωση χωρικών δεδομένων
  • Λογισμικά Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και πρακτική άσκηση.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates