Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων Τεχνολογίας

Τι είναι ο Vellum Certified Project Manager;

Σήμερα οι μάνατζερ έργου (Project Managers) έχουν ρόλο “κλειδί” στην εισαγωγή νέων προϊόντων και την καθοδήγησή τους προς την επιτυχία. Ως ηγέτες στη βιομηχανία της Πληροφορικής, οι μάνατζερ έργων πληροφορικής χαράσσουν στρατηγικές και οργανώνουν προσεκτικά σχεδιασμένα, πλάνα δράσης για να ολοκληρώσουν τα έργα με επιτυχία, συχνά ενσωματώνοντας δυναμικές σύνθετες και εναλλασσόμενες απαιτήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certification of Project Manager;

To Vellum Certification of Project Manager είναι σχεδιασμένο για όσους ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών και θέλουν να συνδυάσουν διάφορες διευκολύνσεις της για να σχεδιάσουν, να δομήσουν, να διαχειριστούν, να παρουσιάσουν και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα έργων πληροφορικής. Είναι κατάλληλο για φοιτητές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων πληροφορικής.

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

To Vellum Certification of Project Manager είναι σχεδιασμένο να αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να διαχειρίζεται και να διοικεί έργα πληροφορικής αποτελεσματικά σε ρεαλιστικές, πρακτικές καταστάσεις, σχετικές με το χώρο εργασίας.  Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση έργων, στη διοίκηση ομάδων εργασίας, στο συντονισμό του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

To Vellum Certification of Project Manager περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Θεωρητικό μέρος IT Project Management
  • Τεχνικό μέρος IT Project Management

Η πρακτική αξιολόγηση του Vellum Certification of Project Manager που αφορά την επίλυση case studies είναι σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 2 ώρες κάτω από επιβλεπόμενες συνθήκες. Η αξιολόγηση γνώσεων με βάση το αυτοματοποιημένο σύστημα πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice) είναι σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 45 λεπτά (Τεχνικό μέρος: 2 ώρες, Θεωρητικό μέρος: 45 λεπτά)

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.  

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates